Odświeżanie nazwanych zakresów

Często pojawiającym się problemem jest zmiana zakresów nazwanych zakresów 🙂
Poniższy kod dopasuje nowe zakresy do ich nazw. Opieramy się na założeniu, że zakresy nie sąsiadują bezpośrednio z innymi danymi

Sub AktualizujNazwy()
    Dim Nazwa As Name
    For Each Nazwa In Names
        Nazwa.RefersToRange.CurrentRegion.Name = Nazwa.Name
    Next
End Sub