Sprawdzenie, czy użytkownik ustawił komórkę aktywną w zakresie danych

Często występującym problemem jest próba uruchomienia kodu wymagającego zakresu danych, w czasie gdy użytkownik:

 • nie ustawił się w zakresie danych (stoi w pustej komórce poza zakresem)
 • nie uaktywnił właściwego typu arkusza (np stoi w arkuszu typu wykres)
 • nie uaktywnił właściwego typu okna (np stoi na oknie wykresu osadzonego w arkuszu)

Tu z pomocą mogą przyjść nam 3 sprawdzające to funkcje logiczne:

Option Explicit
Public Const WERSJA = "Wykresy VBA v.0.1 (Akademia-VBA.pl)"
 
Private Function NienormalnyArkusz() As Boolean
  If ActiveSheet.Type <> xlWorksheet Then
    MsgBox "Ustaw się w arkuszu danych!", vbExclamation, WERSJA
    NienormalnyArkusz = True
  End If
End Function
 
Private Function NienormalneOkno() As Boolean
  If ActiveWindow.Type <> xlWorkbook Then
    MsgBox "Ustaw się w oknie danych!", vbExclamation, WERSJA
    NienormalneOkno = True
  End If
End Function
 
Private Function BrakZakresu() As Boolean
  If Len(ActiveCell) = 0 Then
    MsgBox "Ustaw się w niepustej komórce zakresu danych!", vbExclamation, WERSJA
    BrakZakresu = True
  End If
End Function

Takie funkcje bardzo upraszczają kod procedury głównej, w naszym przypadku uruchamiającej formularz generujący wykresy. Powinny być raczej prywatne, ponieważ nie są zbyt przydatne jako funkcje arkuszowe

Sub UruchomFormularz()
  If NienormalnyArkusz Then Exit Sub
  If NienormalneOkno Then Exit Sub
  If BrakZakresu Then Exit Sub
  fmWykresy.Show
End Sub

 1. Hej

  Czy abstrahując od zróżnicowania komunikatów nie załatwiłoby czasem dwóch pierwszych przypadków:
  [cc lang=”vb”]
  If TypeName(Selection)<>„Range” …
  [/cc]
  PS. I chyba warto zaznaczyć, że w Twoich funkcjach istotna jest kolejność ich wywołania w procedurze UruchomFormularz.

  Pzdr
  TFZ

 2. No oczywiście, że jeszcze nigdy w życiu nie użyłem tej jakże interesującej funkcji 🙂
  Kolejność wywołania też oczywiście ma znaczenie
  Dzięki za uwagi 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *