CurrentRegion bez nagłówka

Często potrzebujemy obiektu prawie identycznego z bieżącym zakresem, ale bez wiersza nagłówkowego. Oczywiście można go za każdym razem obliczyć na podstawie właściwości obiektu Range, lub zrobić to raz i zapisać w postaci funkcji

Function BiezacyZakresBezNaglowka() As Excel.Range
 
  'Oczywiscie zakładamy,
  'że komórka aktywna jest w zakresie
 
  Dim Zakres As Range
  Dim LW As Long, LK As Long
 
  Set Zakres = ActiveCell.CurrentRegion
  LW = Zakres.Rows.Count
  LK = Zakres.Columns.Count
  Set BiezacyZakresBezNaglowka = _
    Range(Zakres.Cells(2, 1), Zakres.Cells(LW, LK))
 
End Function
 
Sub TestFunkcji()
 
  'dla sprawdzenia pokolorujemy
  BiezacyZakresBezNaglowka.Interior.ColorIndex = 34
 
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *