Żądanie potwierdzenia wykonania operacji

Czasem, przy operacjach potencjalnie niebezpiecznych, np usuwanie i nadpisywanie plików czy usuwanie danych z bazy powinniśmy dodatkowo zażądać potwierdzenia wykonania operacji, aby nie było możliwe przypadkowe jej wykonanie. Idealnym rozwiązaniem tego będzie poniższa funkcja:

Function fnBrakPotwierdzenia(Pytanie As String) As Boolean
    Dim Odp As Long
    Odp = MsgBox(Pytanie, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "UWAGA!")
    If Odp = vbNo Then fnBrakPotwierdzenia = True
End Function

Jej użycie będzie wyglądało np tak:

Sub Glowna()
    If fnBrakPotwierdzenia("Czy na pewno...?") Then Exit Sub
    'tu wywołanie procedury niebezpiecznej
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *