Żądanie potwierdzenia wykonania operacji

Czasem, przy operacjach potencjalnie niebezpiecznych, np usuwanie i nadpisywanie plików czy usuwanie danych z bazy powinniśmy dodatkowo zażądać potwierdzenia wykonania operacji, aby nie było możliwe przypadkowe jej wykonanie. Idealnym rozwiązaniem tego będzie poniższa funkcja:

Function fnBrakPotwierdzenia(Pytanie As String) As Boolean
    Dim Odp As Long
    Odp = MsgBox(Pytanie, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "UWAGA!")
    If Odp = vbNo Then fnBrakPotwierdzenia = True
End Function

Jej użycie będzie wyglądało np tak:

Sub Glowna()
    If fnBrakPotwierdzenia("Czy na pewno...?") Then Exit Sub
    'tu wywołanie procedury niebezpiecznej
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *