Jak z VBA wywołać okno dialogowe Office do pobrania nazwy foldera od użytkownika

Nie możemy wymagać od użytkownika, aby poprawnie wpisywał nazwy foldera z ręki. Dużo wygodniej będzie mu użyć dobrze znanego mu okna dialogowego do wskazywania folderów. Dodatkowym bonusem jest, że można też wskazać folder właśnie utworzony w tym samym oknie. Bardzo wygodna funkcja…

'wymaga referencji do Microsoft Office XX Object Library
Function WskazFolder(TytulOkna As String, TytulPrzycisku As String) As String
  Dim Okno As FileDialog
  Dim Wybrane As String
  Set Okno = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  Okno.Title = TytulOkna
  Okno.ButtonName = TytulPrzycisku
  If Okno.Show = -1 Then
    Wybrane = Okno.SelectedItems(1)
    If Right(Wybrane, 1) <> "\" Then
      WskazFolder = Wybrane & "\"
    Else
      WskazFolder = Wybrane
    End If
  End If
End Function