Funkcja do liczenia stażu w latach – PelneLata

Generalnie robi to samo co excelowa DATA.RÓŻNICA ale jest łatwiejsza w użyciu, bo nie trzeba podawać interwału, no i podpowiada nazwy argumentów

Function PelneLata(DataPocz As Date, DataKon As Date) As Long
  '----------------------------------------------
  ' Mam nadzieję, że robi to samo co
  ' DATA.RÓŻNICA ale za to podpowiada argumenty :)
  '----------------------------------------------
  Dim RokPocz As Long, MiesPocz As Long, DzienPocz As Long
  Dim RokKon As Long, MiesKon As Long, DzienKon As Long
 
  If DataKon <= DataPocz Then
    PelneLata = 0
    Exit Function
  End If
 
  RokPocz = Year(DataPocz)
  RokKon = Year(DataKon)
  MiesPocz = Month(DataPocz)
  MiesKon = Month(DataKon)
  DzienPocz = Day(DataPocz)
  DzienKon = Day(DataKon)
 
  PelneLata = RokKon - RokPocz
  If MiesPocz > MiesKon Then
    PelneLata = PelneLata - 1
    Exit Function
  End If
  If MiesKon = MiesPocz Then
    If DzienPocz > DzienKon Then PelneLata = PelneLata - 1
  End If
End Function