Pobieranie pliku ze strony WWW

Można tego dokonać całkiem prosto:

 
Sub PobierzPlik()
Dim Link As String
Link = "http://serwer.pl/pliki/katalog.csv"
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Link, NewWindow:=True
End Sub