Konwersja kwot amerykańskich na polskie

Bardzo często przy imporcie czy linkowaniu plików txt w Accessie mamy problem z niepolskimi separatorami w kwotach np 1,000.00. Z niewiadomych przyczyn Excel ma narzędzie do prawidłowego rozpoznawania separatora tysięcy a Access nie. Stąd w Accessie musimy w specyfikacji importu/łącza ustawić taką kolumnę jako tekstową a następnie przerobić w niej separatory np przy pomocy poniższej funkcji (powinna być wgrana do modułu publicznego aby można jej używać w dowolnej kwerendzie):

Function KwotaUSA2PL(KwotaUSA As String) As Currency
  Dim NrZnaku As Long
  Dim Znak As String
  Dim t As String
  Dim txtKwota As String
  t = Trim(KwotaUSA)
  For NrZnaku = 1 To Len(t)
    Znak = Mid(t, NrZnaku, 1)
    If Znak = "." Then
      txtKwota = txtKwota & ","
    Else
      If Znak <> "," Then
        txtKwota = txtKwota & Znak
      End If
    End If
  Next
  KwotaUSA2PL = CCur(txtKwota)
End Function

W komentarzach pojawiła się ciekawa dyskusja, jak tą funkcję zastąpić wyrażeniem z użyciem funkcji Replace