Nazwa pliku z pełnej ścieżki

Czasem potrzebujemy samej nazwy pliku a mamy w zmiennej pełną ścieżkę. Oczywiście sprawa jest prosta ale lepiej mieć pod ręką stosowną funkcję:

Function NazwaPlikuZeSciezki(Sciezka As String) As String
    Dim OstatniUkosnik As Long
    OstatniUkosnik = InStrRev(Sciezka, "\")
    NazwaPlikuZeSciezki = Mid(Sciezka, OstatniUkosnik + 1)
End Function