Funkcja mediana w Access

Znalezione na stronach MS. Działa 🙂

Kod funkcji mediana (DMedian)

Kolejne zastosowanie rekordsetu DAO 🙂
Funkcja działa jak standardowa accessowa funkcja agregacji domeny, a więc wymaga argumentów typu string np – DMedian(„pole”, „domena”)
opcjonalnie jako trzeci argument można też podać string z kryterium filtrowania domeny np – „[pole] > 1000”