Jak generować niepowtarzalne nazwy plików, tabel, arkuszy i innych obiektów

Generując automatycznie raporty w Excelu, dokumenty w Wordzie czy też tabele w Accessie, moglibyśmy niechcący nadpisać poprzednie wersje. Aby tego uniknąć nadamy im niepowtarzalne nazwy. Pomocna tu będzie znakomita funkcja Format(wyrażenie, string_formatujący). Warto poczytać o niej w helpie. Na jej podstawie zbudujemy własną funkcję:

Function fnStempelCzasowy() As String
fnStempelCzasowy = Format(Now(), "_yyyymmdd_hhmmss")
End Function