Funkcja mediana w Access

Znalezione na stronach MS. Działa 🙂

Kod funkcji mediana (DMedian)

Kolejne zastosowanie rekordsetu DAO 🙂
Funkcja działa jak standardowa accessowa funkcja agregacji domeny, a więc wymaga argumentów typu string np – DMedian(„pole”, „domena”)
opcjonalnie jako trzeci argument można też podać string z kryterium filtrowania domeny np – „[pole] > 1000”

Jak zabezpieczyć kod w Access

Kiedyś było w menu Narzędzia bazy danych – Utwórz plik mde. W Accessie 2010 i nowszych jest w Plik – Zapisz i publikuj – Utwórz plik ACCDE. Jedno i drugie powoduje wyprodukowanie pliku z usuniętym kodem źródłowym i z blokadą projektów formularzy i raportów. Nie blokuje dostępu do projektów kwerend i tabel. Proszę zauważyć, że nikt łącznie z autorem nie ma już w tym pliku możliwości modyfikacji kodu lub projektu formularza czy raportu! Trzeba koniecznie zachować oryginał accdb!