Przywrócenie zarządzania właściwością StatusBar Excelowi

Często używamy właściwości StatusBar do wyświetlania komunikatów o postępie wykonywania zadań w aplikacji. Po zakończeniu po prostu zwykle przywracałem domyślny dla polskiego Excela komunikat:

'---
Application.StatusBar = "Gotowy" 
'---

Jednak kolega tfz zwrócił uwagę, że lepiej po prostu oddać zarządzanie właściwością StatusBar z powrotem Excelowi, przypisując mu wartość False:

'---
Application.StatusBar = False 
'---

Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, bo przywraca status w brzmieniu zgodnym z wersją językową Excela