Usuwanie niedozwolonych znaków w nazwie pliku

Jest to oczywiście nawiązanie do napisanej wcześniej funkcji sprawdzającej czy takie znaki występują (dostępna tutaj). Tym razem wersja konwertująca niedozwolony znak na podkreślenie, bez żadnych komunikatów, wygodna do użycia w pętli itp.

Function SkonwertowanaNazwaPliku(SprawdzanaNazwa As String) As String
  Dim tbl As Variant
  Dim NrZn As Long
  Dim Dlugosc As Long
  Dim Znak As String * 1
  Dim tblZnak As Variant
  Dim NiedozwolonyZnak As Boolean
 
  tbl = Array("#", "%", "&", "*", ":", "<", ">", "?", "/", "\", "{", "|", "}")
  Dlugosc = Len(SprawdzanaNazwa)
  For NrZn = 1 To Dlugosc
    Znak = Mid(SprawdzanaNazwa, NrZn, 1)
    NiedozwolonyZnak = False
    For Each tblZnak In tbl
      If tblZnak = Znak Then
        NiedozwolonyZnak = True
        Exit For
      End If
    Next
    If NiedozwolonyZnak Then
      SkonwertowanaNazwaPliku = SkonwertowanaNazwaPliku & "_"
    Else
      SkonwertowanaNazwaPliku = SkonwertowanaNazwaPliku & Znak
    End If
  Next
End Function

 1. Pingback: Akademia VBA » Niedozwolone znaki w nazwie pliku

 2. A nie lepiej zastosować Replace? Kod jest wówczas znacznie krótszy, bo nie wykonuje pętli po wszystkich znakach. Ja dodatkowo używam tablicy zamienników, co przy zamianie wszystkich znaków na podkreślenie jest oczywiście zbędne:


  Function ZamZnakiNiedozwolone(wejString As String) As String

  Dim iCounter As Integer
  Dim tblZabr As Variant
  Dim tblZam As Variant

  tblZabr = Array("#", "%", "&", "*", ":", "<", ">", "?", "/", "\", "{", "|", "}")
  tblZam = Array("(hash)", "proc", "and", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "")

  For iCounter = LBound(tblZabr) To UBound(tblZabr)
  wejString = Replace(wejString, tblZabr(iCounter), tblZam(iCounter))
  Next iCounter

  ZamZnakiNiedozwolone = wejString

  End Function

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *