Jak załadować nazwy tabel do listy na formularzu

Czasem chcemy aby użytkownik mógł wygodnie wskazać nazwę tabeli, np aby użyć jej jako parametru metody transport arkusza. Aby poniższy kod zadział:

 • Na formularzu musi znajdować się kontrolka typu Pole listy.
 • Musi się nazywać ListaTabel.
 • Procedura musi być umieszczona w module formularza.

Procedura zostanie wywołana automatycznie na starcie dzięki wywołaniu jej na zdarzeniu Load formularza. Bardzo podobnie możemy załadować nazwy kwerend. Dodatkowo procedura nie wyświetla tabel systemowych (ich nazwy zaczynają się na „MSys”)

Private Sub Form_Load()
  LadujListeTabel
End Sub
 
Sub LadujListeTabel()
  Dim db As DAO.Database
  Dim tb As DAO.TableDef
 
  ListaTabel.RowSourceType = "Value List"
  ListaTabel.RowSource = ""
 
  Set db = CurrentDb
  For Each tb In db.TableDefs
    If Left(tb.Name, 4) <> "MSys" Then
      ListaTabel.AddItem tb.Name
    End If
  Next
 
  Set db = Nothing
  Set tb = Nothing
 
End Sub

5 komentarzy do “Jak załadować nazwy tabel do listy na formularzu

 1. A nie lepiej jako źródło dla pola Combi/listy podać SQL:”SELECT MSysObjects.Name FROM MSysObjects WHERE (((Left([MSysObjects]![Name],4)”MSys”)=-1) AND ((MSysObjects.Type)=1 Or (MSysObjects.Type)=4) Or (MSysObjects.Type)=6)) ORDER BY MSysObjects.Name;
  TYPE 1 oznacza tabele lokalne, 4 podlinkowane ODBC, 6 podlinkowane
  Dla Kwerend jest to 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *